divendres, 13 de gener de 2017

CARRER DEL COLL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS


El carrer del Coll es un dels carrers més antics de Vilafranca, doncs les primeres referències son del 1406, ja que era dins de la Vilafranca emmurallada.

L’any 1534 era conegut com el carrer d’en Francesc Claver o dels Jueus.

Actualment es un carrer on hi ha edificis antics i de nova construcció, però cap d’ells massa elevat. Es un carrer curt, situat entre el carrer de la Cort i el carrer Sant Bernat.

Cal destacar la “Casa  Guardiet-Berrozpe” o Cal Jané, del número 2, que fa cantonada amb el carrer Cort, 28 d’estil modernista del segle XX.


És un dels edificis que conformen la imatge del carrer de la Cort-carrer del Coll a la vila i un dels més representatius de Vilafranca dins del recinte antigament emmurallat. 


Sembla que va ser construïda a principis del segle XX (informació no confirmada la classifica com a obra de 1910) i que l'arquitecte responsable de l'obra fou Eugeni Campllonch i Parès (atribució feta per la revista "Tothom" en l'article esmentat a la bibliografia). 


L'edifici és cantoner entre el carrer de la Cort i el c. d'en Coll. És una casa entre mitgeres formada per soterrani, planta baixa i tres pisos, l'últim pis és de construcció recent. Hi ha una gran tribuna al xamfrà. Les característiques d'aquesta obra la insereixen en l'estil modernista. 

Se n'ha destacat la disposició de les obertures, el cornisament ondulant, la façana esgrafiada i l'abundant ornamentació floral, que combina estilitzades flors amb espigues de palma. 


Casa d’arrel medievalista on s’incorporen elements rellevants: la tribuna del xamfrà, els balcons de la segona planta i la forma lobulada de les petites finestres de les golfes i la línia ondulada del coronament.

A l’interior es conserva una barana de ferro forjat molt vistosa.La Casa Santacana i Rovira del carrer del Coll, 15 és un edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.


Casa entre mitgeres, formada per planta baixa, un pis i golfes, amb coberta de teula àrab. La distribució de les obertures és irregular. Hi ha un cap d'animal esculpit a la part superior de la façana. Possiblement casa de tolerància. Posteriorment en restauració. 


L'edifici es troba situat al centre de Vilafranca del Penedès, prop dels conjunts històrics i de les zones de terciarització i d'arquitectura heterogènia. La casa presenta característiques formals de construcció d'origen gòtic popular. A la façana del núm 21, cal destacar  el treball de les bigues de fusta obra del fuster Calpe amb temes sobre la Festa Major Vilafranquina.

Al capdamunt de l'edifici tambè té una petita voladura de ceràmica i fusta que bordeja tota la façana i que entre d'altres serveix per esquitxar la pluja.

Tambè hi ha insertada a la façana aquesta rajola amb l'indicatiu "Anticuari"

Aquesta casa, fa cantonada amb el carrer de Sant Bernat.


A sobre dels balcons i finestres de la casa del núm 9, hi hà uns serigrafiats de flors molt bonics.

A la casa del núm 11 hi hà unes tires verticals i horitzontals de ceràmica a la façana que donen una mica més de vida a una paret sensa pintura.

La porta principal del núm 13 del Carrer del Coll es curiosa,molt treballada i l'edifici es dels antics, un pel descuidat i el ferro dels balcons molt treballats.

Tant les baranes de barrots de forja com les de fosa dels balcons tenen un passamà de ferro forjat a dalt i un a baix que recull tots els barrots i s’encasta a l’obra de la façana. Segons la llargada del balcó hi ha un o més punts de recolzament del passamà inferior. Aquest recolzament moltes vegades consisteix en una peça esfèrica o quadrada entre el passamà i la llosana.


Aquesta façana de la part dels núm parells té uns treballs a la façana destacables, amb treballs de totxo vist a la part del terrat i uns suports considerables a sota els balcons.


Crida l'atenció aquesta façana, tant moderna, atrevida i cuidada, situada enmig d'un carrer tant antic amb altres edificis sense color, ni pintura a les parets.


 
Al número 19, cap al final del carrer, hi hà un solar per contruïr i a la façana s'hi han dibuixat uns gratiffis de diferents personatges cinematogràfics.

dimecres, 4 de gener de 2017

Carrer PASSEIG DE RAFAEL SOLER de VILAFRANCA DEL PENEDÈS

L’Any 1909 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès donà el nom al passeig.
Rafael Soler i Vallés va ser una de les persones de més prestigi de Vilafranca i per diversos fets se’l va premiar amb la Creu de Carles III.

Rafael Soler era el pare d’Amàlia i Elvira Soler i va venir de Barcelona triant Vilafranca com a segona residencia. A Vilafranca va adquirir diversos edificis antics que va enderrocar i desprès hi va construir el que seria la seva casa pairal, situada actualment al carrer Santa Maria amb el carrer de la Cort  (Reno) on no hi va estalviar res per acomodar-la. També va adquirir vàries terres no gaire grans situades al voltant de la població, a les partides de Coll de Bou, Hort del Torner, la Serreta, la Girada, Camí de Moja, Sant Pau, les Clotes i la Sort.
Com a finca principal, va adquirí la finca de Romaní, al terme municipal de Sant Martí Sarroca, que amb les seves 35 Ha, que va des de la riera de Pontons fins a Samuntà.

Cal destacar que Rafael Soler va ser alcalde de Vilafranca els anys 1852 i 1853
La família Soler tenia moltes propietats als voltants de la via del tren que va cedir a unes condicions molt generoses a la vila a canvi de que es pogués procedir al creixement per aquesta zona. Així va nàixer el carrer Amàlia Soler i el Passeig Rafael Soler amb motiu de l’arribada del tren a la vila el 1865
 
Actualment aquest es un carrer atípic, ja que només està construït per una banda ja que a l’altre hi ha la via del tren i els números son seguits. 
La Casa Canyelles és un edifici del carrer Passeig Rafel Soler de Vilafranca del Penedès inclòs en L’Investari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Obra que s'inclou en el llenguatge popular del noucentisme, la Casa Canyelles va ser realitzada per l'arquitecte Santiago Güell i Grau. 

El projecte data del 16 de setembre de 1924 i va ser aprovat per l'Ajuntament el 7 d'octubre del 1924. El 10 de febrer de 1925 es realitzà un projecte de tanca aprovat el 18 de març del mateix any. Ambdós projectes es conserven a l'arxiu de l'Ajuntament de Vilafranca. Edifici entre mitgeres i cantoner. Té un jardí hort. És de planta baixa i la coberta és inclinada amb teula àrab. A la part posterior hi ha una galeria. Cal destacar els elements decoratius de la façana: rajoles blanques i blaves, boles de coronament i garlandes. Presenta fris i obertures de forma rectangular i amb llinda. 

A algunes de les cases unifamilars destaquen les seves façanes de color terros vermell
 
 Al capdamunt d'aquesta casa sembla que hi hagi un acabat mariner.
 
 La Casa del boter de Josep Torner
  Ceràmica vitivinícola a una de les excales exteriors d'un edifici
 
Aquest és un carrer on comparteixen espai, casetes unifamiliars amb grans blocs de pisos, produït-se un enorme contrast visual, nomes compensat per la nova part enjardinada recentment projectada per l’Ajuntament de Vilafranca. Casetes de planta baixa situades al final del carrer, 
tocant a la Carretera de Moja 
 
 Detalls d'algunes entrades molt cuidades i fets amb gust
Detalls d'algunes entrades molt cuidades i fets amb gust
 


Actualment aquest es un carrer atípic, ja que només està construït per una banda ja que a l’altre hi ha la via del tren i els números son seguits. 

Tot i que darrerament s’ha produït la re urbanització del vial i voreres del Passeig. S’ha adequat l’espai, sense variar substancialment les seves prestacions de trànsit i de places d'aparcament, però ajustant-ne les mides per aconseguir unes voreres més amples i generar un passeig arbrat, on s’ha incorporat un carril per a bicicletes.

El projecte a millorat la imatge de l'actual llosa de cobriment de la via. 

El Passeig Rafel Soler es interessant i val la pena passar-hi una bona estona passejant, a més serveix d'enllaç amb el Barri de la Girada i uneix les dues bandes de la Vila tants anys allunyades.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...