divendres, 13 de gener de 2017

CARRER DEL COLL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS


El carrer del Coll es un dels carrers més antics de Vilafranca, doncs les primeres referències son del 1406, ja que era dins de la Vilafranca emmurallada.

L’any 1534 era conegut com el carrer d’en Francesc Claver o dels Jueus.

Actualment es un carrer on hi ha edificis antics i de nova construcció, però cap d’ells massa elevat. Es un carrer curt, situat entre el carrer de la Cort i el carrer Sant Bernat.

Cal destacar la “Casa  Guardiet-Berrozpe” o Cal Jané, del número 2, que fa cantonada amb el carrer Cort, 28 d’estil modernista del segle XX.


És un dels edificis que conformen la imatge del carrer de la Cort-carrer del Coll a la vila i un dels més representatius de Vilafranca dins del recinte antigament emmurallat. 


Sembla que va ser construïda a principis del segle XX (informació no confirmada la classifica com a obra de 1910) i que l'arquitecte responsable de l'obra fou Eugeni Campllonch i Parès (atribució feta per la revista "Tothom" en l'article esmentat a la bibliografia). 


L'edifici és cantoner entre el carrer de la Cort i el c. d'en Coll. És una casa entre mitgeres formada per soterrani, planta baixa i tres pisos, l'últim pis és de construcció recent. Hi ha una gran tribuna al xamfrà. Les característiques d'aquesta obra la insereixen en l'estil modernista. 

Se n'ha destacat la disposició de les obertures, el cornisament ondulant, la façana esgrafiada i l'abundant ornamentació floral, que combina estilitzades flors amb espigues de palma. 


Casa d’arrel medievalista on s’incorporen elements rellevants: la tribuna del xamfrà, els balcons de la segona planta i la forma lobulada de les petites finestres de les golfes i la línia ondulada del coronament.

A l’interior es conserva una barana de ferro forjat molt vistosa.La Casa Santacana i Rovira del carrer del Coll, 15 és un edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.


Casa entre mitgeres, formada per planta baixa, un pis i golfes, amb coberta de teula àrab. La distribució de les obertures és irregular. Hi ha un cap d'animal esculpit a la part superior de la façana. Possiblement casa de tolerància. Posteriorment en restauració. 


L'edifici es troba situat al centre de Vilafranca del Penedès, prop dels conjunts històrics i de les zones de terciarització i d'arquitectura heterogènia. La casa presenta característiques formals de construcció d'origen gòtic popular. A la façana del núm 21, cal destacar  el treball de les bigues de fusta obra del fuster Calpe amb temes sobre la Festa Major Vilafranquina.

Al capdamunt de l'edifici tambè té una petita voladura de ceràmica i fusta que bordeja tota la façana i que entre d'altres serveix per esquitxar la pluja.

Tambè hi ha insertada a la façana aquesta rajola amb l'indicatiu "Anticuari"

Aquesta casa, fa cantonada amb el carrer de Sant Bernat.


A sobre dels balcons i finestres de la casa del núm 9, hi hà uns serigrafiats de flors molt bonics.

A la casa del núm 11 hi hà unes tires verticals i horitzontals de ceràmica a la façana que donen una mica més de vida a una paret sensa pintura.

La porta principal del núm 13 del Carrer del Coll es curiosa,molt treballada i l'edifici es dels antics, un pel descuidat i el ferro dels balcons molt treballats.

Tant les baranes de barrots de forja com les de fosa dels balcons tenen un passamà de ferro forjat a dalt i un a baix que recull tots els barrots i s’encasta a l’obra de la façana. Segons la llargada del balcó hi ha un o més punts de recolzament del passamà inferior. Aquest recolzament moltes vegades consisteix en una peça esfèrica o quadrada entre el passamà i la llosana.


Aquesta façana de la part dels núm parells té uns treballs a la façana destacables, amb treballs de totxo vist a la part del terrat i uns suports considerables a sota els balcons.


Crida l'atenció aquesta façana, tant moderna, atrevida i cuidada, situada enmig d'un carrer tant antic amb altres edificis sense color, ni pintura a les parets.


 
Al número 19, cap al final del carrer, hi hà un solar per contruïr i a la façana s'hi han dibuixat uns gratiffis de diferents personatges cinematogràfics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...